Wat na de lagere school?

Doelen
Home
Opdracht 1
Verwerking 1
Infobronnen 1
Opdracht 2
Infobronnen 2
LesideeŽn en -materialen
Doelen

Voor de leerlingen:
 
- We leren afspraken maken en een planning maken.
- We schrijven een brief met een tekstverwerkingsprogramma.
- We gebruiken onze sociale vaardigheden om de sprekers op onze  
   beroepenmarkt te ontvangen, te begeleiden en te bedanken.
-  We knutselen een bedankje.
-  We evalueren ons eigen werk.
- We zoeken gericht op internet naar sites i.v.m. beroepen.
- We leren powerpoint gebruiken.
- We stellen ons opzoekingswerk voor aan onze klasgenoten.
-  We werken samen om ons doel te bereiken.

Voor de leerkracht:
 
ICT:
  1. De lln hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.
  2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. (afspraken computerklas)
  3. De lln kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. (filmpjes bekijken om beroep te selecteren)
  4. De lln kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. (webkwestie, dus deze site).
  5. De lln kunnen ICT gebruiken om eigen ideeŽn creatief vorm te geven. (zelf filmpje maken, ...)
  6. De lln kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale info opzoeken, verwerken en bewaren. (opzoeken knutselwerk, opzoeken info beroepen, ... )
  7. De lln kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van info aan anderen. (power-point bij spreekbeurt)
  8. De lln kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. (e-mail aan lkr.)
 
 
 

Bronnen:

Katholieke Centrumschool Denderleeuw - Kevin De Leu 6A