Wat na de lagere school?

Verwerking

Home
Opdracht 1
Verwerking 1
Infobronnen 1
Opdracht 2
Infobronnen 2
Lesideeën en -materialen
Doelen

Stappenplan opdracht 

Hoe kan je dit doen?

Werk onderstaande lijst van opdrachten liefst ook in deze volgorde af. Het zou een logisch geordend geheel moeten zijn. Mocht je toch problemen ondervinden, wend je dan tot de leerkracht.

 1. Ga op zoek naar een geschikte locatie/ locaties binnen de school  om je beroepenmarkt te houden. Denk eraan dat de sprekers misschien ook een tafel en wat stoelen nodig hebben.
 2. Stel een brief op aan de ouders, grootouders... waarin je hen uitnodigt om als spreker deel te nemen aan de beroepenmarkt. (Telkens sessies van een 20 minuten aan een kleine groep leerlingen). Gebruik hiervoor een tekstverwerkingsprogramma (Word) en probeer veel aandacht te besteden aan de vormgeving, het taalgebruik en de spelling. Vermeld duidelijk de datum 1 april 2010, het aanvangsuur (9u - 12u) en einduur (13u -15u) en de plaats waar één en ander doorgaat. Zorg voor een antwoordstrook zodat je een beeld krijgt van het aantal positieve antwoorden. Geef hen de keuze om te kiezen voor de voor- en/of namiddag.
 3. Stuur deze brief naar je leerkracht ter controle. 6a@kcd.be De leerkracht zorgt voor de verspreiding van de brieven.
 4. Stel met de hele klas aan de hand van de binnengekomen antwoordstroken een uurrooster op voor de sprekers en de leerlingen. Zorg ervoor dat je eindresultaat verzorgd en overzichtelijk is.
  Elke spreker moet een exemplaar krijgen om te weten hoeveel groepen er bij hem of haar zullen passeren en hoeveel tijd hij of zij per groep kan besteden.
  Elk groepje leerlingen moet een blad krijgen met daarop de volgorde en plaats van de sprekers (beroepen) waar zij langs moeten.
 5. Stel een tweede brief op voor de sprekers om hen van het bovenstaande op de hoogte te brengen. Probeer dit zo snel mogelijk voor mekaar te krijgen. Zo kan iedereen zijn planning zo snel mogelijk maken. Bespreek ook weer even met de leerkracht voor je die verspreidt.
 6. Zorg voor een 'dank-je-wel' (bloemen, knutselwerkje...) dat je na afloop aan alle sprekers kan overhandigen. Misschien een ideetje opdoen op internet? Bereid ook een dankwoordje voor dat op de dag zelf door één van jullie kan worden voorgelezen.
 7. Zorg voor een ontvangstcomité dat de sprekers bij aankomst begeleidt naar de juiste plaats. Op het einde van de activiteit kunnen zij de sprekers ook weer naar een verzamelpunt brengen voor de afsluiting.

Katholieke Centrumschool Denderleeuw - Kevin De Leu 6A